Az oldal töltődik
Az oldal töltődik, kérjük türelmedet!
kérjük türelmedet!
katt/kopp a lap tetejére ugráshoz
Folyamat üzenet bezárás  Folyamat üzenet bezárás »

   Adatkezelési tájékoztató ( A regisztrációval együtt járó adatkezelés )   

Az adatkezelés jogszabályi háttere és jogalapja:
Az adatkezelés hátterét az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) és a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) jelentik. Az adatkezelés jogalapja az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontjával összhangban az Ön hozzájárulása.

Az adatkezelés célja:
A regisztráció során megadott adatok tárolásával az Adatkezelő kényelmesebb szolgáltatást tud biztosítani (pl. az érintett adatait újabb vásárláskor nem kell ismét megadni)

A kezelt adatok köre:
Az adatkezelés során az Adatkezelő az Ön
nevét, címét, telefonszámát, e-mail címét, adószámát, bankszámlaszámát, a megvásárolt termék(ek) jellemzőit, vásárlás(ok) időpontját, oldal látogatás(ok) időpontját, adatmódosítás(ok) időpontját, ip-címét, használt operációs rendszer és böngésző típusát kezeli.

Az adatkezelés időtartama:
A hozzájárulásának visszavonásáig.